Andrzej Rysiak

Radca Prawny
Wspólnik


andrzej.rysiak@wspolnicy.com

Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył roczny kurs studiów międzynarodowych w The Johns Hopkins University (SAIS) w Bolonii (Włochy). Zawód radcy prawnego wykonuje od 1997 roku. Stały arbiter sądu polubownego działającego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie prawa obrotu gospodarczego i prawa cywilnego, obrotu nieruchomościami oraz postępowań sądowych. Włada językiem angielskim.


Prawo cywilne
i nieruchomości

Zastępstwo
procesowe

Sprawy
administracyjne

Obrót gospodarczy
i prawo spółek