Sprawy administracyjne


Reprezentujemy Klientów w sprawach administracyjnych przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. W szczególności reprezentujemy Klientów zagranicznych w sprawach o poświadczenie obywatelstwa polskiego. Pomagamy w sprawach transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego.


Kontakt


Andrzej
Rysiak

Radca Prawny / Wspólnik


andrzej.rysiak@wspolnicy.com

Więcej


Katarzyna
Michalik-Studnicka

Radca Prawny / Wspólnik


katarzyna.michalik@wspolnicy.com

Więcej


Mirosław
Serafin-Wójcik

Adwokat / Wspólnik


miroslaw.wojcik@wspolnicy.com

Więcej