Katarzyna Michalik-Studnicka

Radca Prawny
Wspólnik


katarzyna.michalik@wspolnicy.com

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2000 roku. Stały arbiter Sądu Polubownego działającego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, firm i instytucji społecznych oraz konsumentów, w tym w zakresie podatkowym i finansowym. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie prawa obrotu gospodarczego, prawa spółek handlowych i postępowań rejestrowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego i postępowań podatkowych, kontroli podatkowej i finansowej, postępowań administracyjnych oraz postępowań sądowoadministracyjnych. Włada językiem angielskim.


Obrót gospodarczy
i prawo spółek

Prawo cywilne
i nieruchomości

Prawo podatkowe
i finansowe

Sprawy
administracyjne

Prawa autorskie
i dane osobowe

Zastępstwo
procesowe