Obrót gospodarczy i prawo spółek


Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy związane z obrotem gospodarczym, w tym umowy związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstw. Reprezentujemy Klientów w procesach budowlanych, w tym przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy z projektantami i umowy o roboty budowlane. Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną z zakresu prawa korporacyjnego. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy, akty założycielskie spółek prawa handlowego, protokoły z posiedzeń organów właścicielskich, zarządzających i nadzorczych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniu rejestrowym. Tworzymy dokumenty związane z transformacją spółek, w szczególności ich przekształcaniem, łączeniem, podziałem. Wspieramy wspólników / akcjonariuszy spółek, w tym w związku z obrotem udziałami / akcjami i wykonywaniem praw udziałowych. Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty związane z rozwiązywaniem spółek.


Kontakt


Katarzyna
Michalik-Studnicka

Radca Prawny / Wspólnik


katarzyna.michalik@wspolnicy.com

Więcej


Mirosław
Serafin-Wójcik

Adwokat / Wspólnik


miroslaw.wojcik@wspolnicy.com

Więcej


Andrzej
Rysiak

Radca Prawny / Wspólnik


andrzej.rysiak@wspolnicy.com

Więcej