Mirosław Serafin-Wójcik

Adwokat
Wspólnik


miroslaw.wojcik@wspolnicy.com

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kurs prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia). Zawód adwokata wykonuje od 2007 roku.

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego, w tym w zakresie obrotu prawami na dobrach niematerialnych i ochroną danych osobowych. Włada językiem angielskim.


Obrót gospodarczy
i prawo spółek

Prawa autorskie
i dane osobowe

Prawo cywilne
i nieruchomości

Sprawy
administarcyjne

Zastępstwo
procesowe